Disclaimer

Kamer van Koophandel

Jachthaven Manten staat ingeschreven bij de KvK Utrecht 66392942.

Inhoud
De door Jachthaven Manten verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Jachthaven Manten kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Jachthaven Manten en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Jachthaven Manten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Jachthaven Manten worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Jachthaven Manten.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Jachthaven Manten omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.

Nederlands recht is van toepassing.